S námi máte jistotu stabilní
dodávky elektřiny i plynu

potřebné formuláře, dokumenty i ceníky naleznete zde

Ceníky

1. Vyberte ceník:
2. Vyberte distribuční území:
3. Rok:

Vybraný ceník:

Důležité upozornění

Nařízení vlády reguluje v období od 1. ledna 2023 ceny elektřiny a plynu formou maximálních ("zastropovaných") cen. Regulované období je dle nařízení stanoveno od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 (regulované období může být rozhodnutím vlády změněno).

Za regulované období proto nemůže být dodavatelem účtována vyšší cena, než je maximální "zastropovaná" cena.

Zastropované ceny se týkají pouze dodávky (obchodní složky ceny) tzn. jsou bez daně z plynu a bez ceny za distribuční služby ve výši podle účinného cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu.

Proto naše ceníky rozlišují ceny platné během regulovaného období a ceny platné po jeho skončení. V regulovaném období platí ceny "maximálně však", po skončení regulovaného období platí ceny uvedené na prvním místě.

Ceník služeb a poplatků

platí pro všechny produkty

Dokumenty ke stažení

Změna dodavatele

Smlouva – elektřina
Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny
Smlouva – zemní plyn
Smlouva o sdružených službách dodávky plynu
Smlouva - výkup elektřiny
Smlouva o výkupu elektřiny z obnovitelného zdroje (měsíční fakturace podléhá schválení)
Plná moc – elektřina
je potřeba ji vždy doložit, abychom za Vás mohli vyřídit úkony nutné pro zahájení dodávek energií od naší společnosti.
Plná moc – zemní plyn
je potřeba ji vždy doložit, abychom za Vás mohli vyřídit úkony nutné pro zahájení dodávek energií od naší společnosti.
Obchodní podmínky
jsou přílohou smlouvy o dodávkách

Přecházíte k nám s dodávkou energií? Podívejte se na vzor smlouvy, ať víte, jaké údaje od vás budeme potřebovat.

 

Přepis odběrného místa

Smlouva – elektřina
Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny
Smlouva – zemní plyn
Smlouva o sdružených službách dodávky plynu
Žádost o přepis v rámci společnosti
pro případ, kdy stávající odběratel i nový odběratel jsou zákazníkem První české energie a.s. (tzn. odběrné místo zůstává u stejného dodavatele)
Plná moc – elektřina
je potřeba ji vždy doložit, abychom za Vás mohli vyřídit úkony nutné pro zahájení dodávek energií od naší společnosti.
Plná moc – zemní plyn
je potřeba ji vždy doložit, abychom za Vás mohli vyřídit úkony nutné pro zahájení dodávek energií od naší společnosti.
Předávací protokol
pro doložení stavu měřidel. Dodejte nám jej vždy. V případě, že nebude podepsán druhou stranou, přidejte fotodokumentaci stavu měřidel.
Obchodní podmínky
jsou přílohou smlouvy o dodávkách
Čestné prohlášení
pro distribuci ČEZ. Ostatní distribuce jej nevyžadují.

K přepisu odběrného místa je zapotřebí o pár dokumentů navíc v porovnání se změnou dodavatele. Ale i tak Vám to maximálně zjednodušíme.

Ostatní

Oznámení o odstoupení
pro odstoupení od smlouvy kdykoliv před zahájením dodávky, nebo nejpozději do 15.dne od zahájení dodávky. Bez uvedení důvodu.
Žádost o ukončení/výpověď
pro ukončení smlouvy v době, kdy už běží dodávka (resp. od 15.dne dodávky dále). Ukončuje/Vypovídá se z důvodu.
Zpětvzetí výpovědi - dodávka
pro zrušení (zpětvzetí) podaného Oznámení o odstoupení či Žádosti o ukončení/výpověď Smlouvy o dodávce
Zpětvzetí výpovědi - výkup
pro zrušení (zpětvzetí) podaného Oznámení o odstoupení či Žádosti o ukončení/výpověď Smlouvy o výkupu
Změnový formulář
pro nahlášení změn ve Vaší stávající smlouvě (osobní a kontaktní údaje, platební podmínky, jistič, sazba...)
Reklamační formulář
pro reklamaci fakturované spotřeby či částky
Čestné prohlášení - osvobození od daně z plynu
pro osvobození od daně ze zemního plynu
Souhlas se změnou dodavatele
není povinný dokument, vyplňuje se pouze ve vybraných případech
První česká energie

Nechejte u vás doma
proudit spolehlivou energii

Kontaktujte nás a my vám rádi celou naši nabídku představíme osobně.

Volejte zdarma
800 430 430
08:00 – 17:00 (Po-Pá)
Zákaznický portál
Moje energie
První česká energie a.s.
Na Příkopě 583/15
110 00 Praha 1 – Staré Město
IČO: 10899731
DIČ: CZ10899731
Zapsáno v OR vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 26363
Jsme součástí skupiny YD Capital a.s.