S námi máte jistotu stabilní
dodávky elektřiny i plynu

potřebné formuláře, dokumenty i ceníky naleznete zde

Ceníky

1. Vyberte ceník:
2. Vyberte distribuční území:
3. Rok:

Vybraný ceník:

Důležité upozornění

Nařízení vlády reguluje v období od 1. ledna 2023 ceny elektřiny a plynu formou maximálních ("zastropovaných") cen. Regulované období je dle nařízení stanoveno od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 (regulované období může být rozhodnutím vlády změněno).

Za regulované období proto nemůže být dodavatelem účtována vyšší cena, než je maximální "zastropovaná" cena.

Zastropované ceny se týkají pouze dodávky (obchodní složky ceny) tzn. jsou bez daně z plynu a bez ceny za distribuční služby ve výši podle účinného cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu.

Proto naše ceníky rozlišují ceny platné během regulovaného období a ceny platné po jeho skončení. V regulovaném období platí ceny "maximálně však", po skončení regulovaného období platí ceny uvedené na prvním místě.

Ceník služeb a poplatků

platí pro všechny produkty

Dokumenty ke stažení

Změna dodavatele

Smlouva - Přecházíte k nám s dodávkou energií? Podívejte se na vzor smlouvy, ať víte, jaké údaje od vás budeme potřebovat.
Obchodní podmínky - jsou přílohou smlouvy.
Plná moc - pro to, abychom za Vás mohli vyřídit úkony nutné pro zahájení dodávek energií od naší společnosti. Plnou moc je potřeba vždy doložit.

Přepis odběrného místa

Žádost o přepis v rámci - pro případ, kdy stávající odběratel i nový odběratel jsou zákazníkem První české energie a.s. (tzn. odběrné místo zůstává u stejného dodavatele)
Předávácí protokol - pro doložení stavu měřidel. Dodejte nám jej vždy.  V případě, že nebude podepsán druhou stranou, přidejte fotodokumentaci stavu měřidel. 
Čestné prohlášení - pro distribuci ČEZ. Ostatní distribuce jej nevyžadují.

Ostatní

Oznámení o odstoupení - pro odstoupení od smlouvy kdykoliv před zahájením dodávky, nebo nejpozději do 15.dne od zahájení dodávky. Bez uvedení důvodu.
Žádost o ukončení/výpověď - pro ukončení smlouvy v době, kdy už běží dodávka (resp. od 15.dne dodávky dále). Ukončuje/Vypovídá se z důvodu.
Zpětvzetí výpovědi - pro zrušení (zpětvzetí) podaného Oznámení o odstoupení či Žádosti o ukončení/výpověď.

Změnový formulář - pro nahlášení změn ve Vaší stávající smlouvě (osobní a kontaktní údaje, platební podmínky, jistič, sazba...)

Reklamační formulář - pro reklamaci fakturované spotřeby či částky

Čestné prohlášení - pro osvobození od daně ze zemního plynu
Kontrolní seznam spotřebitele - pro Vaši informaci
Souhlas se změnou dodavatele - není povinný dokument, vyplňuje se pouze ve vybraných případech.

První česká energie

Nechejte u vás doma
proudit spolehlivou energii

Kontaktujte nás a my vám rádi celou naši nabídku představíme osobně.

Volejte zdarma
800 430 430
08:00 – 17:00 (Po-Pá)
Zákaznický portál
Moje energie
První česká energie a.s.
Ovocný trh 572/11
110 00 Praha 1 – Staré Město
IČO: 10899731
DIČ: CZ10899731
Zapsáno v OR vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 26363
Jsme součástí skupiny YD Capital a.s.