Distributor a Dodavatel

Jaký je rozdíl mezi distributorem a dodavatelem? Kdo je kdo? Jak se podílí na konečné ceně elektřiny?

Pojmy dodavatel a distributor energií bývají často zaměňovány, splývají, nejsou rozlišovány. Oba subjekty ale mají na energetickém trhu nezastupitelnou roli a jak níže uvidíte, mají různou působnost:

 

 

Dodavatel 

dodává vám zemní plyn / elektrickou energii

 

Distributor 

provozuje plynovou / elektrickou soustavu

     
 • dodavatel nakupuje zemní plyn na energetickém trhu a dodává koncovým odběratelům, tedy vám
 
 • distributor zajištuje dopravu plynu/elektřiny k vám, dále plánuje a realizuje odečty spotřeby a zasílá je Operátorovi trhu (OTE). OTE poté podklady pro vyúčtování zasílá dodavateli
 • vybíráte si jej sami - vybírejte pečlivě
 
 • je vám automaticky přidělen podle území, v němž odebíráte plyn/elektřinu 
 • v ČR je mnoho dodavatelů elekřiny a plynu, včetně První české energie a.s.
 
 • v ČR jsou 3 hlavní distributoři plynu a 3 hlavní distributoři elektřiny
 • poplatky dodavateli tvoří obchodní (=neregulovanou) složku ceny
  (pouze tuto část ceny může dodavatel ovlivnit)
 
 • poplatky distributorovi tvoří regulovanou složku ceny
  (ERÚ pevně stanovuje na každý rok pro distributory tuto část ceny a dodavatel ji vám jen přefakturovává)
 • s dodavatelem řešíte smlouvu a věci spojené se smlouvou
 
 • s distributorem řešíte technické věci - elektroměr, přípojku, jističe

 

 

 

Dodavatel

= firma,  která na energetickém trhu kupuje komoditu (elektřinu/plyn) a dále ji prodává svým zákazníkům. Od dodavatele tedy kupujete a řešíte s ním fakturaci, obchodní záležitosti a výslednou cenu. Dodavatel ovlivňuje obchodní (=neregulovanou) část ceny. Dodavatele si vybíráte vy dle svého zvážení podle toho, jak vás jeho nabídka osloví.

 

 

Distributor

= provozovatel distribuční soustavy, stará se, aby elektřina doputovala k vám do zásuvek a plyn aby doproudil vašeho kotle či sporáku.

Je zodpovědný za

 • plánování odečtových tras a termínů včetně realizace periodických odečtů spotřeby měřidla (elektroměr, plynoměr). Tyto údaje zasílá PDS Operátorovi trhu energií (OTE), který podklady pro vyúčtování naměřené spotřeby zasílá společnosti První česká energie (tedy dodavateli)
 • výstavbu a údržbu distribuční soustavy elektrické sítě či zemního plynu
 • příjem a opravu nahlášených poruch na distribuční soustavě (např. spadlé vedení, přeseknutý kabel před měřidlem). 

 

Distribuční území - elektrická energie

Největším distributorem je ČEZ Distribuce, a.s., působí téměř ve všech regionech ČR (vyjma jižních Čech, Prahy a Jižní Moravy)
V jižních Čechách a jižní Moravě působí společnost EG.D, a.s
V Praze zajišťuje distribuci PREdistribuce, a.s.

 

 

 

Distribuční území - zemní plyn

Největším distributorem plynu je GasNet, s.r.o., působí téměř ve všech regionech ČR (vyjma jižních Čech a Prahy)
V jižních Čechách působí společnost EG.D, a.s.
V Praze a okolí distribuci zajišťuje Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

 

První česká energie

Nechejte u vás doma
proudit spolehlivou energii

Kontaktujte nás a my vám rádi celou naši nabídku představíme osobně.

Volejte zdarma
800 430 430
08:00 – 17:00 (Po-Pá)
Zákaznický portál
Moje energie
První česká energie a.s.
Na Příkopě 583/15
110 00 Praha 1 – Staré Město
IČO: 10899731
DIČ: CZ10899731
Zapsáno v OR vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 26363
Jsme součástí skupiny YD Capital a.s.