Informace o právech zákazníka

Informace o právech zákazníka

Respektujeme a podporujeme práva našich zákazníků.

Pokud o tom nejste přesvědčeni, zkontaktujte nás na zákaznické lince První české enerige 800 430 430, nebo napište e-mail na info@prvniceskaenergie.cz

 

Instituce, které dohlíží na dodržování pravidel energetického trhu

   

 

Energetický regulační úřad (ERU)

Masarykovo náměstí 5, 58601 Jihlava / www.eru.cz
je orgánem státního dozoru a zároveň mimosoudně vyřizuje stížnosti spotřebitelů a rozhoduje spory:

  • o plnění ze smlouvy o sdružených službách dodávky plynu/elektřiny
  • o určení, zda právní vztah mezi zákazníkem a dodavatelem nebo distributorem plynu/elektřiny vznikl, trvá, nebo zanikl
  • o poskytnutí náhrady za nedodržení standardů kvality dodávek a služeb

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Na Františku 32, 110 15  Praha 1 / www.mpo.cz
je ústřední orgán státní správy pro státní politiku v oblasti průmyslu, obchodu, surovin a ekonomických vztahů vůči zahraničí.

 

Státní energetická inspekce (SEI)

Gorazdova 24, 120 00  Praha 2 / www.cr-sei.cz
je správní úřad České republiky podřízený Ministerstvu průmyslu a obchodu. Inspekce je pověřená výkonem státní správy a kontroluje dodržování energetického zákona (zákon č. 458/2000 Sb.). V případě nedodržování předpisů zákona uděluje pokuty.

 

 

Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie 

je dokument, v němž naleznete informace a ‍rady ze ‍světa energií.

Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie zveřejněný v souladu s ‍§ ‍61 ‍odst. ‍2 ‍písm. ‍l) zákona č. ‍458/2000 Sb. o ‍podmínkách podnikání a ‍o ‍výkonu státní správy v ‍energetických odvětvích a ‍o ‍změně některých zákonů (energetický zákon), naleznete:

 

 

První česká energie

Nechejte u vás doma
proudit spolehlivou energii

Kontaktujte nás a my vám rádi celou naši nabídku představíme osobně.

Volejte zdarma
800 430 430
08:00 – 17:00 (Po-Pá)
Zákaznický portál
Moje energie
První česká energie a.s.
Na Příkopě 583/15
110 00 Praha 1 – Staré Město
IČO: 10899731
DIČ: CZ10899731
Zapsáno v OR vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 26363
Jsme součástí skupiny YD Capital a.s.