Pomoc od státu s náklady za energie

Pomoc od státu s náklady za energie

Zastropování cen, Úsporný tarif, odpuštění POZE, příspěvky na bydlení

O jaké formy státní pomoci se jedná?

  • Zastropování cen energií
  • Úsporný tarif
  • Odpuštění poplatku na podporované zdroje energie (POZE)
  • Příspěvek a doplatek na bydlení

 

 

Zastropování cen energií

(neboli cenový strop, neboli regulovaná výše obchodních cen energií)

Vláda vydala nařízení č. 298/2022 Sb o zastropování cen plynu a elektřiny pro domácnosti, živnostníky a maloodběratele, které platí v období od 01.01.2023 do 31.12.2023. Týká se pouze obchodní části ceny a stálého měsíčního platu.

K ceně je potřeba přičíst cenu za distribuci a další poplatky (těchto položek se zastropování netýká). Vládou ČR stanovené maximální ceny Vám budou zohledněny automaticky. Pro jejich nárokování není třeba z Vaší strany podnikat žádné kroky.

 

Jednoduše řečeno:
Výši cenového stropu ve vašich vyúčtováních zohledníme. 
Pokud by cena sjednaná ve smlouvě přesáhla stanovenou hranici, budeme vám účtovat vládou stanovené maximum

 

Zastropovaná cena za odebraný zemní plyn

Zastropovaná cena za dodávku elektřiny

cena za MWh:
2 500 Kč/MWh bez DPH
(3 025 Kč/MWh vč. DPH)

stálý plat:
130 Kč/měsíc bez DPH
(157 Kč/měsíc vč. DPH) 

cena za MWh:
5 000 Kč/MWh bez DPH
(6 050 Kč/MWh vč. DPH)

stálý plat:
130 Kč/měsíc bez DPH
(157 Kč/měsíc vč. DPH) 

 

 

Úsporný tarif

Úsporný tarif je jednorázový státní příspěvek určený domácnostem, které odebírají elektřinu. Příspěvek není poskytnut na ‍víkendový tarif ‍D61d ani na ‍tarif ‍D27d (elektromobilita) a nevztahuje se ani tarify řady C (= „céčkové“ tarify pro podnikatele a firmy).

Výše a způsob vyplacení tohoto příspěvku jsou určeny vládními nařízeními 262/2022 Sb. a 263/2022 Sb. Podle distribuční sazby v odběrném místě k 23. 8. 2022 byly vládou pro rok 2022 schváleny tyto výše příspěvku:

Distribuční sazba

Výše příspěvku

D01d, D02d, D25d

3 500 Kč

D26d, D35d, D45d, D56d, D57d

2 000 Kč

 

Svou distribuční sazbu naleznete ve své smlouvě, vyúčtování nebo v Zákaznickém portálu.

Tento příspěvek jsme vám automaticky zohlednili ve vyúčtování – resp. v první řadě byl použit na úhradu případného dluhu, zbytek rozpuštěn rovným dílem do záloh splatných v 10/2022, 11/2022 a 12/2022.

 

Státní příspěvek vám zohlední ten dodavatel, u ‍kterého jste měli aktivní smlouvu na ‍elektřinu v tzv. ‍rozhodný den, tedy 23. ‍8. ‍2022.
Pokud vám v ‍rozhodném dni dodával elektřinu váš původní dodavatel, budete mít státní příspěvek vyúčtován ve ‍vašem konečném vyúčtování od ‍původního dodavatele.
Pokud jste k ‍23. ‍8. ‍2022 měli aktivní smlouvu již u První české energie, zohledníme vám příspěvek my, dle pravidel popsaných na této stránce. Stejně jako odpuštění poplatků za POZE.

Pro získání této úspory nemusíte vůbec nic dělat, ve vašich platbách za elektřinu vám ji automaticky zohledníme. 

 

(P.S. Takzvaná druhá vlna úsporného tarifu, byla zrušena nařízením vlády č. 299/2022 Sb. Místo toho vláda schválila zastropování cen energií.)

 

 

Odpuštění poplatku na podporované zdroje energie (POZE)

Poplatek na podporované zdroje energie (POZE) tvoří část ceny za distribuci a je regulovaný státem - jeho výše je určena cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu (ERU) č. 8/2022. POZE se odpouští v období od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2023 domácnostem i podnikatelům.

Skutečnou výši úspory platby za POZE odpovídající Vaší spotřebě najdete ve svém vyúčtování podle proudové hodnoty Vašeho hlavního jističe. Poplatek může dosáhnout maximálně výše 599 Kč včetně DPH za MWh.

Pro získání této úspory nemusíte vůbec nic dělat, ve vašich platbách za elektřinu vám ji automaticky zohledníme. 

 

 

Příspěvek a doplatek na bydlení

tyto příspěvky nejsou plošné, pomáhají s krytím nákladů na bydlení domácnostem s nízkými příjmy, které splňují podmínky pro jejich vyplacení. Přidělení má na starosti Úřad práce, a tam je i potřeba podat žádost o tuto finanční pomoc.

Na bezplatné lince Úřadu práce 800 77 99 00 či  na jeho poradenské lince vám poradí či s vámi prokonzultuje co budete ohledně příspěvků potřebovat.

Důležité informace (podmínky pro vyplacení dávek, přibližnou kalkulaci výše příspěvku) naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí https://www.energetickyprispevek.cz/web/prispevek

 

Žádost o příspěvek či doplatek na bydlení můžete buď vyřídit osobně na pobočce Úřadu práce nebo podat online:

 

k žádostem o příspěvky či doplatky na bydlení budete mimo jiné prokazovat výši svých nákladů na energie. K tomu potřebuejte tyto dokumenty:

  • kopie vyúčtování
  • předpis záloh
  • doklad o zaplacení záloh (= Potvrzení nákladů na bydlení. Rádi vám vystavíme potvrzení přijetí zálohy či nedoplatku z faktury pro účely dávek - stačí nám napsat na info@prvniceskaenergie.cz
První česká energie

Nechejte u vás doma
proudit spolehlivou energii

Kontaktujte nás a my vám rádi celou naši nabídku představíme osobně.

Volejte zdarma
800 430 430
08:00 – 17:00 (Po-Pá)
Zákaznický portál
Moje energie
První česká energie a.s.
Na Příkopě 583/15
110 00 Praha 1 – Staré Město
IČO: 10899731
DIČ: CZ10899731
Zapsáno v OR vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 26363
Jsme součástí skupiny YD Capital a.s.