Regulované ceny elektřiny a plynu v roce 2024

Regulované ceny elektřiny a plynu v roce 2024

Koncem listopadu vydal Energetický regulační úřad (ERÚ) cenová rozhodnutí pro elektroenergetiku a plynárenství pro rok 2024. Což na většinu z Vás, koncové zákazníky, představuje dopad v podobě navýšení regulované složky ceny energie.

Oproti tomu neregulovaná složka (obchodní cena), tedy ta část, kterou dokážeme v První české energii ovlivnit, zůstává beze změny. I nadále Vám nabízíme jedny z nejnižších cen na současném trhu s energiemi. 

 

Dochází tedy k navýšení cen nebo ne?

Regulovaná složka ceny 

Celková cena elektřiny či plynu se skládá ze dvou částí: regulované složky a obchodní složky.

Regulované platby (ceny distribuce) jsou dány cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu (ERÚ). První česká energie a.s. je nemůže žádným způsobem ovlivnit. Jsou vyhlašovány zpravidla vždy k 01.lednu každého roku, a odběratel (tedy zákazník) je musí hradit, bez ohledu na to, jakého dodavatele či jaký produkt si zvolí. Regulovaná složky ceny se od 01.01.2024 mění.

Regulovaná složka ceny v sobě zahrnuje náklady na přepravu elektřiny a plynu, distribuci do odběrného místa, služby operátora trhu OTE, poplatky za činnost ERÚ a u elektřiny ještě za podporu obnovitelných zdrojů energie (POZE).

Platná cenová rozhodnutí jsou dostupná na www.eru.cz.

 

Obchodní složku ceny stanovuje dodavatel, kterého jste si zvolili a který Vám zajišťuje dodávku elektřiny či plynu. V závislosti na produktu stanovuje výši cen za MWh a stálý měsíční plat – a právě v těchto cenách se jednotliví dodavatelé liší. Většinou je na výběr mezi produkty s pevnou, fixovanou či spotovou cenou. Obchodní složka ceny se u nás od 01.01.2024 nemění.

Více informací o typech obchodních cen jsme pro Vás připravili v článku Typy cen energií (spot, fix, pevná)

 

 

Proč se ceny za distribuci tak výrazně navýšily?

 

Navýšení je odrazem zvýšených nutných nákladů na provoz přenosových soustav a modernizaci distribučních sítí, a u elektřiny představuje také opětované zavedení POZE (tj. poplatku za podporované zdroje), který byl od 10/2022 do 12/2023 odpuštěn v rámci zavedených vládních opatření. 

 

Co navýšení regulovaných cen znamená pro zákazníka/odběratele?

 

Je třeba říci, že u ceny elektřiny a plynu zastupuje regulovaná složka jiný celkový poměr. 

 • u elektřiny je to v případě domácností a malých podnikatelů znamená poměr 39,2 %; u odběratelů na hladině vysokého napětí tento poměr bude 29 % a na hladině velmi vysokého napětí v poměru 21 %.   
 • u plynu je to v případě domácností a maloodběratelů 19,6 %; a u zákazníků středního a velkého odběru je to 10,9 %.

 

Pojďme se podrobněji podívat na samotné navýšení regulovaných cen:

 

Ceny elektřiny (liší se podle jednotlivých distributorů) 

Pro představu uvádíme příklad na průměrné spotřebě domácnosti.

Příklady navýšení regulovaných cen 2024 - elektřina, domácnost

Regulovaná složka ceny u elektřiny se skládá z poplatku za distribuci a přenos, systémové služby, podporovaných zdrojů (tzv. POZE), činnosti OTE. 

 

 

Ceny plynu (liší se podle jednotlivých distributorů) 

Pro představu uvádíme příklad na průměrné spotřebě domácnosti.

Příklady navýšení regulovaných cen 2024 - plyn, domácnost

Regulovaná složka ceny u plynu se skládá z ceny za distribuci a přepravu a služeb OTE.

 

 

 

Nové regulované ceny platí od 01.01.2024, jde nějak zmírnit jejich dopad?

Jak jsme uvedli, tuto složku ceny neovlivníme, ale doporučujeme Vám:

 

 1. Provést k 31.12.2023 samoodečet Vašeho měřidla
  a zadat jej buď přímo na webových stránkách Vašeho distributora nebo poslat do 03.01.2024 k nám přes kontaktní formulář v dolní části, nebo emailem na info@prvniceskaenergie.cz. Do emailu prosím uveďte v předmětu, že se jedná o Samoodečet k 31.12.2023, a do těla emailu specifikujte o jaké odběrné místo se jedná (např. číslo smlouvy, EAN/EIC). Ideálně přiložte fotografii stavu Vašeho měřidla. Bude-li provozovatelem distribuční soustavy uznán jako správný, docílíte přesnějšího rozdělení spotřeby pro vyúčtování distribučních plateb. Jak provést samoodečet, naleznete zde:  Jak na samoodečet měřidla

  Samozřejmě nemusíte provádět samoodečet, není to Vaše povinnost. Distributor v takovém případě vypočte rozdělení spotřeby do jednotlivých let odhadem.


 2. Můžete zvážit upravit adekvátně své zálohy
  resp. navýšit si zálohy. S tím Vám rádi pomůžeme na info@prvniceskaenergie.cz


 3. Mít spotřebu energií ve svých rukou
  tipy na úspory naleznete jak na našem Instagramu, tak i na našich stránkách. Poděkuje Vám nejen planeta, ale i Vaše peněženka.

 

 

Související informace:

Distributor a Dodavatel

Tipy na úsporu energií

ERÚ ZVEŘEJNIL REGULOVANÉ CENY ELEKTŘINY A PLYNU NA ROK 2024

 

První česká energie

Nechejte u vás doma
proudit spolehlivou energii

Kontaktujte nás a my vám rádi celou naši nabídku představíme osobně.

Volejte zdarma
800 430 430
08:00 – 17:00 (Po-Pá)
Zákaznický portál
Moje energie
První česká energie a.s.
Na Příkopě 583/15
110 00 Praha 1 – Staré Město
IČO: 10899731
DIČ: CZ10899731
Zapsáno v OR vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 26363
Jsme součástí skupiny YD Capital a.s.