Plynoměr a elektroměr

Jak číst hodnoty z měřidel? Jak provést samoodečet? Kdy platí vysoký a kdy nízký tarif u elektřiny?

Měřidel (elektroměrů i plynoměrů) je značné množství typů. Ať už máte nainstalovaný jakýkoliv typ, vězte, že měřidlo je vždy majetkem distributora. 

Ať už máte nainstalovaný jakýkoliv typ, tak potřebné údaje obsahují všechny:

  • spotřebu - pokud máte tarif s nízkým tarifem, znamená to, že máte nainstalovaný dvoutarifový elektroměr a vidíte tak 2 hodnoty spotřebovaných kWh (kilowatthodinách) - ve vysokém a nízkém tarifu odděleně. Plynoměr uvádí jednu hodnotu spotřeby - a to v m3 (metrech krychlových)
  • výrobní číslo měřidla (nepleťte si s EAN/EIC, ty na měřidlech nejsou. Na měřidle je výrobní číslo měřidla. EAN/EIC jsou čísla odběrného místa)

 

Hodnota spotřeby je rozdělena na 2 části - před desetinnou čárkou a za ní. Většinou je hodnota za desetinnou čárkou odlišena ještě barevně - červená pole. To jsou ta dvě poslední čísla, u kterých vidíte pohyb, když na ně chvíli koukáte (a běží vám nějaký spotřebič). Hodnota za desetinnou čárkou se nehlásí. Za spotřebu se berou hodnoty před desetinnou čárkou.

 

UKÁZKA ELEKTROMĚRŮ (dvoutarifový i jednotarifový model):

ukázka elektroměru

UKÁZKA PLYNOMĚRU:

ukázka plynoměru

 

 

 

Co je to samoodečet a k čemu slouží?

V případě, že se mění majitel nebo podnájemníci na odběrném místě a chcete mít v pořádku převzetí/předání měřidel a vyúčtování energií, je na místě zažádat si o mimořádné vyúčtování, k němuž potřebujete samoodečet měřidla.

Při kontrolním samoodečtu si zjistíte stav svého elektroměru nebo plynoměru.

 

Jak provést samoodečet?

U plynoměru je jen jeden číselník - ukazuje jen jednu hodnotu spotřeby (u plynu není vysoký a nízký tarif)

 

U elektřiny můžete v některých případech mít sjednán dvoutarifovou sazbu - zjistěte jaký typ přístroje máte, nebo jakou distribuční sazbu máte na odběrném místě:

  • V případě jednotarifního elektroměru je na něm jenom jeden číselník pro vysoký tarif (VT). 
  • U dvoutarifního elektroměru spotřebu ve vysokém tarifu vyčtete 
    • jsou-li číselníky nad sebou - horní číselník je vysoký tarif, spodní/dolní číselník ukazuje spotřebu v nízkém tarifu
    • jsou-li umístěny vedle sebe - číselník vlevo uvádí vysoký tarif, číselník vpravo uvádí nízký tarif
    • Na digitálním elektroměru se stavy nízkého a vysokého tarifu na displeji střídají

 

U plynoměru i elektroměru platí, že se stavy odečítají vždy bez desetinného čísla.

K odečtu potřebujete i výrobní číslo měřidla. Najdete ho nejčastěji vedle písmena N nebo Nr, nebo pod čárovým kódem.

 

Máte stav měřidla a výrobní číslo? Pošlete nám je. Buď prostřednictvím kontaktního formuláře na našich strákách nebo mailem na info@prvniceskaenergie.cz.  Kdyby se vám povedlo udělat při zadávání samoodečtu chybu, pošlete ho znovu. Pracujeme vždycky s tím nejnovějším.

Ve vašem vyúčtování zohledníme i samoodečet, který jste poslali přes webové stránky svého distributora. A v případě, že jste odečet poslali nám i jemu, jeden z nich můžeme vyhodnotit jako duplicitní. 

 

 

Co dělat když máte poruchu plynoměru/elektroměru?

V případě poruchy plynoměru/elektroměru volejte linku pro hlášení poruch příslušného provozovatele distribuční soustavy (distributora). Kontakty uvádíme ve článku Hlášení poruchy.

 

Odpojuje se měřidlo při změně dodavatele?

NE. Při změně dodavatele k odmontování měřidla nedochází. Změna dodavatele je čistě administrativní záležitostí.

Distributor zůstává stejný a nemění se.

 

Kdo je odpovědný za odečty spotřeby?

Distributor je odpovědný za odečty spotřeby a spravování plynoměru/elektroměru.  Informace o spotřebě (tzn. kolik vaše odběrné místo spotřebovalo elektřiny/plynu) zasílá distributor operátorovi trhu, a operátor trhu posílá tato čísla dodavateli, jako podklad k fakturaci. Proto spotřeba uvedená ve vyúčtování je stavem, který poskytl distributor. Dodavatel jej neovlivní. 

Doporučujeme vám dělat kontrolní samoodečty.

 

Kdo provádí výměnu elektroměru a jeho zaplombování?

Výměnu elektroměrů nebo jeho zaplombování provádí vždy distributor, který je majitelem měřidla.

 

Kdo se bude starat o plynoměr/elektroměr, když změním dodavatele?

Změna dodavatele je pouze administrativní záležitost. Měřidlo zůstává v majetku a na starosti jej tedy má distributor.

 

Vysoký a nízký tarif u elektřiny

U vybraných sazeb elektřiny se rozlišuje vysoký a nízký tarif. Nízky tarif je označován jako "noční proud". Od kdy do kdy proudí noční proud, určuje distributor. Časy odběru elektřiny ve vysokém (VT) a nízkém tarifu (NT) má smysl sledovat, pouze pokud máte dvoutarifní distribuční sazbu.

Informace o tom, kdy u vás platí nízký tarif, naleznete na webu svého distributora. 

 

Když mám elektřinu nízký a vysoký tarif, můžu si změnit dobu, po kterou platí nízký tarif?

Časy spínání nízkého a vysokého tarifu elektřiny měnit nemůžete. Jsou dány HDO - systémem hromadného dálkového ovládání, podle kterého je v průběhu dne u odběratelů dálkově přepínanán nízký a vysoký tarif. Tyto časy tedy záleží na distributorovi, a nezmění se změnou dodavatele.
Časy spínání nízkého tarifu jsou k dispozici na internetových stránkách příslušných distributorů a dále se o nich můžete informovat na informačních linkách nebo v zákaznických centrech. Tyto časy mohou být ze strany distributora měněny. Jakákoliv změna však musí být zveřejněna minimálně s týdenním předstihem.

 

 

První česká energie

Nechejte u vás doma
proudit spolehlivou energii

Kontaktujte nás a my vám rádi celou naši nabídku představíme osobně.

Volejte zdarma
800 430 430
08:00 – 17:00 (Po-Pá)
Zákaznický portál
Moje energie
První česká energie a.s.
Na Příkopě 583/15
110 00 Praha 1 – Staré Město
IČO: 10899731
DIČ: CZ10899731
Zapsáno v OR vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 26363
Jsme součástí skupiny YD Capital a.s.