Revize

Potřebujete revizi kotle? Nebo elektroměrového rozvaděče?

Elektřina

Revize elektřické přípojky (elektroměrového rozvaděče) = Revizi přípojného místa budete potřebovat v případě, že:

  • koupili jste starší rodinný dům, původní majitel odhlásil odběr a rovzodny odebraly elektroměr
  • koupili jste byt, ale nemáte připojenou elektřinu
  • vlastníte stavební parcelu, máte zřízené přípojné místo ale chybí vám elektroměr

Kontrolu a zkoušku přívodu elektrické energie od HDS přes elektroměrový rozvaděč do staveništního či bytového rozvaděče. Na základě revizní zprávy Vám energetická společnost osadí elektroměr.

 

Skříň HDS = Hlavní domovní skříň HDS (také přípojková skříň, pojistková skříň), ve které je ukončena přípojka nn provedená venkovním vedením, kabelovým vedením nn, nebo je zde umístěna smyčka provedená kabelovým vedením nn.

Elektroměrová skříň = Elektroměrový rozvaděč ER, slouží pro měření spotřeby elektrické energie. ER obsahuje: hl. jistič před elektroměrem, elektroměr, spínací prvek (HDO), jistič obvodu spínacího prvku svorkovnici nebo přípojnici PEN popř. PE a N. U elektroměrových rozvaděčů se setkáváme i s jejich zaplombováním kvůli neoprávněnému přístupu osob. Při zapojení jdeme postupně ze skříně HDS přívodem do elektroměrového rozvaděče. Přívod zde jde nejprve na hlavní jistič (1fázový nebo 3fázový) a dále pak na elektroměr. Z elektroměru se pokračuje na svorky U2, V2, W2. Odtud pak pokračujeme připojovácím kabelem do staveništního nebo bytového rozvaděče.

Jistič před elektroměrem = před elektroměr se musí osadit hlavní jistič se stejným počtem pólů, jako má elektroměr fází. Svou funkcí omezuje výši rezervovaného příkonu v odběrném místě a jeho proudová hodnota je vždy součástí sjednané distribuční sazby.

 

Zprávu vám vystaví revizní technik, který k tomu má oprávnění od Technické inspekce České republiky. V případě, že dokládáte revizní zprávu spolu s žádostí o smlouvu, tato zpráva nesmí být starší než 6 měsíců.

 

Plyn

Revize kotlů je povinnost uložená zákonem

Zákon o ochraně ovzduší odstavec h) paragraf § 17 ukládá provozovateli kotle na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Povinnost mít vyhotovenou kontrolu technického stavu a provozu – takzvanou revizi, neboli revizní zprávu. Povinnost se týká kotlů s jmenovitým příkonem 10 kW - 300 kW, které jsou připojené na radiátory.

Výkon kotle bývá uveden na výrobním štítku v kW, u starších kotlů v ccal. Pokud již výrobní štítek na kotli nemáte, informace o výkonu a účinnosti najdete v Návodu k instalaci a obsluze. Příkon kotle zjistíte také jednoduchým výpočtem, když vydělíte výkon kotle jeho účinností v procentech x 100 (například 24 kW : 80% x 100 = 30 kW příkon).

Revizi může vystavit pouze odborně způsobilá osoba – autorizovaný technik s certifikovaným oprávněním k revizi kotlů.

Revize slouží jak ke kontrole emisí tak vám i dává jistotu, že máte kotel v pořádku a jeho používání je bezpečné. Pravidelná kontrola kotle dokáže odhalit potenciální rizika a včas předejít technickým problémům, ať už jde o únik plynu, oxidu uhelnatého nebo kouře do domu. Během revize se kromě výkonu kotle a produkce spalin zaměří revizní technik i na zabezpečení kotelny a kotle samotného. Zkontroluje nejen utěsnění celého systému, ale i havarijní pojistku, která zabraňuje nadměrnému přehřátí kotle.

Nepodceňte význam kontroly technického stavu a provozu vašeho kotle a zajistěte si revizi včas.

 

 

První česká energie

Nechejte u vás doma
proudit spolehlivou energii

Kontaktujte nás a my vám rádi celou naši nabídku představíme osobně.

Volejte zdarma
800 430 430
08:00 – 17:00 (Po-Pá)
Zákaznický portál
Moje energie
První česká energie a.s.
Na Příkopě 583/15
110 00 Praha 1 – Staré Město
IČO: 10899731
DIČ: CZ10899731
Zapsáno v OR vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 26363
Jsme součástí skupiny YD Capital a.s.