Výkup elektřiny - obecné info

Výkup elektřiny - obecné info

Přinášíme Vám trochu trochu teorie o výkupech elektřiny z obnovitelných zdrojů. Jako úvod k článku Smluvní výkup elektřiny v tržním režimu, zkrátka, pro lepší zorientování.

Jaké jsou podporované obnovitelné zdroje elektřiny?
 • využití slunečního záření (fotovoltaiky)
 • větrné elektrárny
 • malé vodní elektrárny
 • z biomasy 
 • spalování bioplynu, skládkového plynu, kalového plynu a důlního plynu z uzavřených dolů

 

Výrobny mohou být provozovány s licencí nebo bez licence

 

 
VÝROBNY S LICENCÍ
   
VÝROBNY BEZ LICENCE

 

= výrobny s instalovaným výkonem od 50 kW
(nebo z dřívější doby od 10 kW)
vztahují se na ně výkupy formou podpory
výrobce si sám registruje na OTE

   

= výrobny s instalovaným výkonem do 50 kW

nevztahují se na ně výkupy formou podpory

 

Odkazy co se mohou hodit:

   

Odkazy co se mohou hodit:

 

 

Výkup elektřiny z obnovitelných zdrojů probíhá ve 2 režimech:
 • smluvním výkupem v tržním režimu
  = Výrobce a Vykupující si dohodnou výkupní cenu - pevnou nebo spotovou, a za tu pak probíhá výkup. Výkup probíhá u Vykupujícího (obchodníka), tzn. odměnu za výkup vyplácí Vykupující. Smluvní výkup je jedinou možností pro výrobny bez licence, a volitelnou možností pro výrobny s licencí.

 • výkupními cenami v povinném výkupu
  = forma podpory. ERÚ stanovuje pevně danou cenu výkupu. Výrobce uzavírá smlouvu o povinném výkupu s Povinným vykupujícím/dodavatelem,  který je na daném distribučním území státem stanoven jako povinně vykupující. Výkup probíhá u Povinně vykupujícího, tzn. odměnu za výkup vyplácí Povinně vykupující.

Povinně vykupující dle zákona 165/2012 Sb jsou:

   • ČEZ Prodej pro území ČR vyjma jižních Čech, jižní Moravy a území města Prahy a okolí
   • E.ON Energie pro území jižních Čech a jižní Moravy 
   • Pražská energetika pro území města Prahy a okolí

 

 

Podpory pro výrobny s licencí

Vedle smluvních cen v tržním režimu existují tedy ještě podpory (pouze pro výrobny s licencí). 
Zákon 165/2012 Sb. definuje tyto podpory pro výrobny s licencí: 

 • podporu formou Výkupní ceny (povinného výkupu)
 • podporu formou Zeleného bonusu

 

Výše podpory (ceny Kč/MWh) jsou stanoveny cenovým rozhodnutím ERUa liší se podle zdroje (tzn. záleží, zda je elektřina vyrobena větrnou elektrárnou, vodní, sluneční, z biomasy, plynu...).
Výrobce si sjednává podporu sám s OTE nebo Povinným vykupujícím.

Rozdíl mezi Výkupní cenou a Zeleným bonusem definuje ERU.

 

V První české energii nabízíme smluvní výkup v tržním režimu - pro výrobny s licencí i bez licence. Více informací o výkupu v tržním režimu.

První česká energie

Nechejte u vás doma
proudit spolehlivou energii

Kontaktujte nás a my vám rádi celou naši nabídku představíme osobně.

Volejte zdarma
800 430 430
08:00 – 17:00 (Po-Pá)
Zákaznický portál
Moje energie
První česká energie a.s.
Na Příkopě 583/15
110 00 Praha 1 – Staré Město
IČO: 10899731
DIČ: CZ10899731
Zapsáno v OR vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 26363
Jsme součástí skupiny YD Capital a.s.