Jak na samoodečet měřidla

Kdy se provádí samoodečet? Jaké jsou možnosti? K čemu samoodečet slouží? Jak samoodečet provést?

Samoodečet, jak název napovídá, je odečet, který si zákazník sám nahlásí. Resp. podívá se na měřidlo a opíše z něj aktuální stav a ten nahlásí dodavateli, tedy nám. Dodavatel jej obratem nahlásí na distribuci. Distribuce jej posoudí a přijme či nepřjime.

Jsou dva základní typy samoodečtu:

 • kontrolní odečet
 • odečet k mimořádné fakturaci 

 

 

Kontrolní odečet 

jde o odečet, který se zadává na distribuci, ale není fakturován mimořádnou fakturou. Kontrolní odečty jsou zohledněny v následující pravidelné faktuře. 

Kdy se provádí kontrolní odečet?

 • v případě spotového produktu 
 • v případě změny dodavatele
 • v případě, že si chcete zjistit stav svého elektroměru/plynoměru (vy jej nahlásíte a distribuce jej posoudí)

     

 

Odečet k mimořádné fakturaci 

– pokud si přejete mimořádnou fakturu mimo termín odečtu určený distribucí, je potřeba si o mimořádnou fakturu přímo požádat. Tato služba je zpoplatněna jak distribucí, tak dodavatelem. 

Kdy se provádí odečet pro mimořádnou fakturu?

 • ke konci kalendářního měsíce a musí nám být odečet doručen nejpozději do 3. pracovního dne, abychom jej v termínu dodali distributorovi.
 • výjimku tvoří mimořádný odečet k 31.12. každého roku - ten musí být dodán nejpozději do 31.1. a tato faktura je dle vyhlášky zdarma
 • v případě, že se mění majitel nebo podnájemníci na odběrném místě a chcete mít v pořádku převzetí/předání měřidel a vyúčtování energií, je na místě zažádat si o mimořádné vyúčtování, k němuž potřebujete samoodečet měřidla
 • zkrátka když potřebujete mimořádnou fakturaci a nechcete nebo nemůžete čekat na vyúčtování v termínu (který je většinou jednou ročně)

 

  U všech odečtů platí, že je distribuce vyhodnocuje a přijme pouze validní odečty.
Takže se může stát, že z nějakého důvodu odečet nebude přijat. Na odečet není právní nárok.
 

 

 

Jak samoodečet provést?

Měřidel (elektroměrů i plynoměrů) je značné množství typů. Ať už máte nainstalovaný jakýkoliv typ, vězte, že měřidlo je vždy majetkem distributora. 

Ať už máte nainstalovaný jakýkoliv typ, tak potřebné údaje obsahují všechny:

 • spotřebu - pokud máte tarif s nízkým tarifem, znamená to, že máte nainstalovaný dvoutarifový elektroměr a vidíte tak 2 hodnoty spotřebovaných kWh (kilowatthodinách) - ve vysokém a nízkém tarifu odděleně. Plynoměr uvádí jednu hodnotu spotřeby - a to v m3 (metrech krychlových)
 • výrobní číslo měřidla (nepleťte si s EAN/EIC, ty na měřidlech nejsou. Na měřidle je výrobní číslo měřidla. EAN/EIC jsou čísla odběrného místa)

 

Hodnota spotřeby je rozdělena na 2 části - před desetinnou čárkou a za ní. Většinou je hodnota za desetinnou čárkou odlišena ještě barevně - červená pole. To jsou ta dvě poslední čísla, u kterých vidíte pohyb, když na ně chvíli koukáte (a běží vám nějaký spotřebič). Hodnota za desetinnou čárkou se nehlásí. Za spotřebu se berou hodnoty před desetinnou čárkou.

 

UKÁZKA ELEKTROMĚRŮ (dvoutarifový i jednotarifový model):

ukázka elektroměru

UKÁZKA PLYNOMĚRU:

ukázka plynoměru

 

 

 

U plynoměru je jen jeden číselník - ukazuje jen jednu hodnotu spotřeby (u plynu není vysoký a nízký tarif)

 

U elektřiny můžete v některých případech mít sjednán dvoutarifovou sazbu - zjistěte jaký typ přístroje máte, nebo jakou distribuční sazbu máte na odběrném místě:

 • V případě jednotarifního elektroměru je na něm jenom jeden číselník pro vysoký tarif (VT). 
 • U dvoutarifního elektroměru spotřebu ve vysokém tarifu vyčtete 
  • jsou-li číselníky nad sebou - horní číselník je vysoký tarif, spodní/dolní číselník ukazuje spotřebu v nízkém tarifu
  • jsou-li umístěny vedle sebe - číselník vlevo uvádí vysoký tarif, číselník vpravo uvádí nízký tarif
  • Na digitálním elektroměru se stavy nízkého a vysokého tarifu na displeji střídají

 

U plynoměru i elektroměru platí, že se stavy odečítají vždy bez desetinného čísla.
K odečtu potřebujete i výrobní číslo měřidla. Najdete ho nejčastěji vedle písmena N nebo Nr, nebo pod čárovým kódem.

 

     

 

Jak samoodečet nahlásit?

 Máte stav měřidla a výrobní číslo? Pošlete nám je.

Kdyby se vám povedlo udělat při zadávání samoodečtu chybu, pošlete ho znovu. Pracujeme vždy s tím nejnovějším. Ve vašem vyúčtování zohledníme i samoodečet, který jste poslali přes webové stránky svého distributora. A v případě, že jste odečet poslali nám i jemu, jeden z nich můžeme vyhodnotit jako duplicitní. 

 

 

 

Vyúčtování, zálohy & platby

První česká energie

Nechejte u vás doma
proudit spolehlivou energii

Kontaktujte nás a my vám rádi celou naši nabídku představíme osobně.

Volejte zdarma
800 430 430
08:00 – 17:00 (Po-Pá)
Zákaznický portál
Moje energie
První česká energie a.s.
Na Příkopě 583/15
110 00 Praha 1 – Staré Město
IČO: 10899731
DIČ: CZ10899731
Zapsáno v OR vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 26363
Jsme součástí skupiny YD Capital a.s.